fbpx

Kinh nghiệm làm bài Reading Ielts

Reading Ielts là một dạng bài đáng được lưu tâm trong kỳ thi Ielts. Để đạt được điểm cao nhất bạn cần chuẩn bị cho mình những kinh nghiệm để vượt qua chúng một cách dễ dàng hơn. Hãy cùng Học tiếng Anh nhanh chia sẻ những kinh nghiệm làm bài Reading Ielts.

Đọc thêm: 

Đọc câu hỏi trước

Khi bắt đầu làm bài hãy đọc câu hỏi luôn chứ không nên đọc đoạn văn trước. Bài Reading luôn dài, sẽ không đủ thời gian nếu như bạn đọc hết cả passage. Thay vì vậy, khi đọc câu hỏi bạn sẽ làm biết được mục tiêu câu hỏi của bài nằm ở đâu và chú ý vào đó.

Làm từng câu một

Sau khi đọc câu hỏi, lật ngược lên passage để tìm vị trí của thông tin trong bài dựa vào các từ đồng nghĩa với keywords trong câu hỏi. Cách tìm vị trí thông tin như sau: Bạn gạch chân ra các từ khóa A, B, C trong câu hỏi, sau đó dò ngược lên passage tìm các từ A1, B1, C1 chính là những từ đã được paraphrase.

Theo thứ tự

Ngoại trừ các dạng bài “match headings”, “which paragraph contains…”, thông tin của các câu hỏi đều xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Vì vậy nếu ngay từ câu hỏi đầu tiên bạn nên chú ý đến những câu đầu tiên của đoạn.

Độ dài câu trả lời

Thông tin cho một câu hỏi thường chỉ nằm trong 1 đến 2 câu của passage. Vì vậy, cần xác định chính xác vị trí của thông tin và chỉ đọc kỹ phần này để trả lời câu hỏi, không đọc lan man sang các câu xung quanh, sẽ dễ gây nhiễu thông tin khiến bạn trả lời sai.

Ưu tiên

Đối với hai dạng “match headings” và “which paragraph contains…”, hãy để dành làm chúng sau khi đã làm những dạng khác trước. Lý do: Khi đã làm xong những câu hỏi khác, bạn sẽ quen với các đoạn văn hơn, và sẽ làm các dạng này nhanh hơn, dễ dàng hơn.

Thời gian

Đừng dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi. Dù là câu khó hay câu dễ thì chúng đều có giá trị điểm tương đương nhau, bạn làm đúng 5 câu khó thì cũng chỉ được số điểm bằng với 5 câu dễ. Vì vậy, nếu gặp câu khó, hãy chuyển sang câu tiếp theo và quay trở lại nếu còn thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button