fbpx

Những lưu ý về dấu câu trong tiếng Anh

Những lưu ý về dấu câu trong tiếng Anh

Dấu câu (punctuation) trong tiếng Anh thường được ít người chú ý đến. Nhưng nó lại là một phần rất quan trọng góp nên sự thành công cho tổng thể bài văn rành mạch. Sử dụng sai dấu câu đôi khi còn khiến người đọc hiểu sai ý tác giả. Sau đây hãy cùng Học tiếng Anh nhanh điểm qua những lưu ý về dấu câu trong tiếng Anh. 

Dấu câu trong tiếng Anh: Dấu phẩy (comma)

Có 5 cách dùng dấu phẩy:

– Dùng để liệt kê

– Dùng để phân tách các mệnh đề phụ thuộc (dependent clause) và các cụm giới từ dài (long prepositional phrases).

– Dùng phân tách 2 mệnh đề độc lập được liên kết với nhau bằng các liên từ (conjunctions) như “but”, “and”…

– Dùng trong các lời hội thoại trực tiếp (direct speech)

– Dùng phân tách các danh từ, cụm danh từ hoặc mệnh đề quan hệ không xác định (non-defining relative clause).


Xem thêm: 3 lỗi phát âm tiếng Anh mà người Việt hay mắc phải


Dấu chấm than (exclaimation mark)

Dấu chấm than được dùng ở cuối câu để thể hiện sự ngạc nhiên, hoặc khi người viết muốn nhấn mạnh một ý nào đó. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế lạm dụng dấu câu này.

Dấu câu trong tiếng Anh: Dấu hai chấm (colon)

Dấu hai chấm được dùng với 2 mục đích:

– Để giải thích hoặc cung cấp thông tin

– Để bắt đầu một lời hội thoại trực tiếp (tương tự như dấu phẩy)

Dấu câu trong tiếng Anh: Dấu chấm phẩy (semi colon)

Có 2 cách dùng dấu câu này:

– Dùng để phân tách 2 mệnh đề độc lập – 1 trong 2 hoặc cả 2 mệnh đề đều ngắn và mang nội dung tương tự nhau.

– Dùng phân tách 2 nhóm từ có chứa dấu phẩy.

Trên đây là những loại dấu câu dễ dùng nhầm lẫn nhất. Hi vọng bài viết sẽ định hình một lần nữa cách sử dụng để bài viết được rành mạch hơn. Chúc các bạn sẽ đạt những kết quả tốt trong những kỳ thi tiếp theo. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button