fbpx

Những tình huống tiếng Anh phải biết tại sân bay

Chuẩn bị vốn tiếng Anh trước khi ra nước ngoài định cư là việc vô cùng quan trọng. Đặc biệt, nếu bạn chỉ cần ghi nhớ một số từ ngữ hay mẫu câu nhất định vẫn có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản được. Nhưng trước tiên hãy tìm hiểu các tình huống có thể bạn sẽ gặp ở sân bay sau đây. 

Một số cụm từ thông dụng

  • departures / arrivals: chuyến bay đi / chuyến bay đến

All passengers flying to Chicago are kindly requested to go to the departures lounge. (Tất cả hành khách bay đến Chicago xin vui lòng di chuyển đến khu vực khởi hành.)

  • domestic / international: bay trong nước / bay quốc tế

I will see you in the domestic terminal before you fly to Phu Quoc. (Anh sẽ gặp em ở ga quốc nội trước khi em bay đi Phú Quốc.)

  • boarding pass: vé máy bay

According to your boarding pass, you will be boarding at gate 10 at 2 pm. (Theo như thông tin trên vé máy bay thì bạn sẽ khởi hành ở cửa số 10 lúc 2 giờ trưa.)

  • carry on / check-in baggage: hành lý xách tay / hành lý ký gửi

I’m sorry but your carry on is too heavy. You will have to check it. (Xin lỗi nhưng hành lý xách tay của quý khách quá nặng. Quý khách vui lòng ký gửi.)

  • customs: quầy thủ tục hải quan

It may be 7 pm by the time I check out the customs. (Đến lúc tôi làm thủ tục hải quan thì chắc là 7h tối rồi.)

  • delayed: chuyến bay bị hoãn

Can’t believe that my flight is delayed for 6 hours! (Không thể tin là chuyến bay của tôi bị hoãn đến 6 tiếng!)

  • stopover / layover : quá cảnh

If you are traveling from Vietnam to America, it’s recommended that you have a stopover in Taiwan. (Nếu bạn bay từ Việt Nam sang Mỹ thì nên quá cảnh ở Đài Loan.)

Những điều bạn có thể hỏi nhân viên sân bay

– Where is the departure / arrival gate? (Cửa đi / đến ở đâu vậy?)

– Where do I go next? (Kế tiếp tôi nên đi đâu?)

– Please show me the way to the check-in desk for….airline? (Làm ơn chỉ cho tôi đến quầy thủ tục của hãng…)

– Where do I collect my baggage? (Tôi có thể nhận hành lý ký gửi của mình ở đâu?

– Is my flight on time? (Chuyến bay của tôi có bị hoãn không?)

Nguồn: Tham khảo. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button