fbpx

4 cách Paraphrase đơn giản trong Ielts

Paraphrase có nghĩa là diễn đạt cùng một ý bằng từ ngữ khác. Trong luyện thi Ielts, Paraphrase là một kỹ năng rất quan trọng, đặc biệt là đối với Writing và Speaking. Muốn đạt điểm như mong muốn, chắc chắn các bạn phải làm tốt được việc này. Dưới đây là 4 cách khác nhau bạn có thể sử dụng để paraphrase Ielts.

Đọc thêm: 

1. Dùng từ đồng nghĩa

Đây là cách hiển nhiên nhất. Để tránh lặp lại một từ nào đó khi viết bài, bạn có thể dùng những từ đồng nghĩa với từ đó. Thực tế, trong tiếng anh không có từ đồng nghĩa, bởi mỗi từ được sử dụng trong một ngữ cảnh cụ thể. Ở mỗi ngữ cảnh đó, Paraphrase Ielts diễn đạt một cách tinh tế nhất các ý nghĩa muốn truyền đạt.

Ví dụ:
go to university = attend higher education
learn about something = acquire knowledge about something
invest in = spend money on = pay for
build = construct
poor people = people who live below the poverty line

Tuy nhiên, cách này không dễ, vì không phải lúc nào bạn cũng có đủ vốn từ vựng để sử dụng được những từ đồng nghĩa. Để học thêm từ đồng nghĩa, các bạn sử dụng từ điển Oxford online. Các bạn gõ từ cần tra vào, từ điển sẽ đưa cho bạn một số từ đồng nghĩa có thể sử dụng. Nếu như bạn không có vốn từ vựng đủ lớn, và gặp khó khăn mỗi khi tìm từ đồng nghĩa để paraphrase thì sao? Đừng lo lắng, vì vẫn còn khá nhiều cách khác để paraphrase, kể cả khi bạn không biết nhiều từ vựng.

2. Dùng từ trái nghĩa

Ở cách này, để sử dụng Paraphrase Ielts bạn chỉ cần đơn giản là sử dụng một từ trái nghĩa, cộng thêm một từ để phủ định (not/less…) là xong. Để tra từ trái nghĩa, các bạn cũng có thể vào link từ điển thesaurus bên trên, từ điển này cũng có cung cấp 1 số từ trái nghĩa.

Ví dụ:
– People who do not graduate from university may find it hard to get a good job.
-> It may not be easy for people without a university degree to get a good job.
– When too many individuals move to cities, there might be a lack of workers in the countryside.
-> When too many individuals move to cities, there will be not enough workers in the countryside.

3. Vẫn dùng nguyên từ đó nhưng thay đổi dạng của từ

Một cách đơn giản để tránh lặp từ đó là: Bạn vẫn dùng từ đó, nhưng đổi dạng của từ đi (chẳng hạn, từ động từ sang danh từ, hoặc từ danh từ sang tính từ…)

Ví dụ:
to succeed = to achieve success = to become successful
prevent the economy from developing = prevent economic development
to encourage people from other countries to immigrate = to encourage foreign immigrants

4. Sử dụng “this/these + danh từ tổng quát”

Trong trường hợp quá bí không nghĩ ra được cách paraphrase Ielts, bạn có thể sử dụng cách nhanh gọn này. Chỉ cần dùng cụm “this/these + danh từ tổng quát”, bạn có thể tránh lặp lại một từ mà bạn đã sử dụng ở câu trước đó.

Ví dụ:
– There are some advantages of big parks. Firstly, these places allow many people to go there to exercise and socialise.
– Many cities are facing overpopulationThis problem can lead to some other issues such as air pollution or traffic congestion.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button