fbpx

Reading Ielts: Phân biệt False và Not Given

Nhiều người vẫn hay bị nhầm lẫn giữa 2 đáp án False và Not Given khi làm bài Reading Ielts. Trong bài viết hôm nay mình sẽ tổng hợp các công thức giúp các bạn phân biệt 2 đáp án này. Giống như các dạng bài khác trong Reading, dạng bài True/False/Not Given cũng đặt ra câu hỏi dựa trên kỹ thuật từ khóa “keyword technique”. Để trả lời tốt dạng bài thi này, bạn cần biết cách phân tích từ khóa cũng như tìm các từ khóa tương đương giữa câu hỏi và câu trong passage.

Đọc thêm: 

Đáp án sẽ là FALSE khi:

Phân biệt False và Not Given – Có một cặp keyword phản bác lẫn nhau (có thể dựa vào keyword trong passage để khẳng định keyword trong câu hỏi là SAI. Ví dụ như:

Câu hỏi: Every day during the week, Peter goes to school by bus.

Passage: On the weekdays, Peter’s father takes him to school by his car.

Như vậy, trong trường hợp này, có một cặp keyword phản bác lẫn nhau rất rõ ràng (car><bus). Keyword trong passage (car) giúp khẳng định rằng keyword trong câu hỏi (bus) là sai. (Peter đi học bằng xe ô tô chứ không phải bằng xe buýt). -> Đáp án là FALSE.

Đáp án sẽ là NOT GIVEN khi:

Phân biệt False và Not Given – Không thể tìm ra một từ khóa nào trong passage tương đương hoặc phản bác lại từ khóa trong câu hỏi. Không thể dựa vào passage để khẳng định keyword trong câu hỏi là đúng hay sai. Ví dụ:

Câu hỏi: Every day during the week, Peter goes to school by bus.

Passage: On the weekdays, Peter’s father takes him to school at 8am.

Bạn không thể tìm ra được từ nào trong passage tương đương hay phản bác lại từ khóa trong câu hỏi (bus). Khi đọc passage, chúng ta không thể khẳng định được Peter có đi học bằng xe buýt hay không. -> Đáp án là NOT GIVEN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button