fbpx

Sử dụng mệnh đề chỉ mục đích trong IELTS Writing task 2

Trong 4 tiêu chí chấm điểm Ielts Writing task 2, tiêu chí ngữ pháp là một trong những tiêu chí buộc bạn cần nhiều thời gian để đầu tư. Phần ngữ pháp có thể bạn không chắc bản thân sẽ đạt được điểm cao nhất. Vì vậy, một trong những điểm ngữ pháp không thể bỏ qua để biến điều không thể này thành có thể đó chính là mệnh đề chỉ mục đích. 

Đọc thêm: 

Cấu trúc và cách sử dụng mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích (Clauses of purpose)

Mệnh đề chỉ mục đích thường được bắt đầu bằng: “so that”, “in order that”. Lưu ý: Nếu chủ ngữ của mệnh đề chính và mệnh đề chỉ mục đích khác nhau, ta không được dùng phrases of purpose. Cấu trúc: S+ V + so that/ in order that + S + will/ would/can/might.. + V (bare-infinitive)

Các cụm từ chỉ mục đích thường dùng trong tiếng anh

Nếu muốn diễn tả mục đích khẳng định, ta dùng một cụm từ bắt đầu bằng “to”, “in order to”, “so as to”. Cấu trúc:

S + V + to-infinitive

S + V + in order to + V (bare- infinitive) Để mà

S + V + so as to + V (bare- infinitive)

Example:

I try to study to pass my next exam.

I try to study in order to pass my next exam.

He does morning exercises regularly so as to improve his health.

Trong Ielts Writing, mênh đề chỉ mục đích được sử dụng để phát triển thêm các luận điểm, luận cứ của bạn. Đây là một cách kéo dài câu của mình bằng cách đưa ra các mục đích hành động. Ngoài mệnh đề mục đích, Ielts Writing cũng hay yêu càu thí sinh viết các mệnh đề nguyên nhân – kết quả, mệnh đề chỉ điều kiện,…

Theo Hoctienganhnhanh.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button